Vedení účetnictví

Ekonomicko správní činnost

 • Evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada
 • Zprávy o činnosti správce
 • Roční vyúčtování záloh a jejich distribuce
 • Řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • Vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • Zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě
 • Po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • Vystavování pokladních dokladů
 • Vystavování faktur
 • Zpracování přiznání daně z nemovitostí
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování podkladů pro úvěr

Paušální služby

paušál
MINI
paušál
KLASIK
paušál
PROFI
paušál
INDIVIDUAL
Počet účetních řádků v ceně paušálu 20 řádků 60 řádků 300 řádků nad 300 řádků
Zpracování pžiznání k DPH (vč. Sestav)
Zpracování mezd 1 zaměstnanec
ZDARMA
2 zaměstnanci
ZDARMA
Zastoupení před úřady 1 hodina
ZDARMA
2 hodiny
ZDARMA
Vystavování faktur pro klienta 3 faktury
ZDARMA
10 faktur
ZDARMA
20 faktur
ZDARMA
Správa datové schránky
Manažerské podklady (hosp. data)
Třídění a úschova dokladů
Cena řádku nad rámec paušálu
neplátce DPH / plátce DPH
20 / 22 Kč 16 / 18 Kč 12 / 14 Kč 8 / 13 Kč
Zaúčtování bankovní operace 4 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč
Plátce DPH
590 Kč
Neplátce DPH
490 Kč
Plátce DPH
1 590 Kč
Neplátce DPH
1 290 Kč
Plátce DPH
5 490 Kč
Neplátce DPH
4 990 Kč
Měsíční paušál
INDIVIDUÁLNĚ

Poptáváte kvalitní vedení účetnictví?

Kontaktujte nás!

Ceník samostatných úkonů

Daně
Daňové přiznání FO 500 - 2000 Kč / ks
Daňové přiznání PO 2000 - 5000 Kč / ks
Daňové přiznání k DPH od 500 Kč / ks
Silniční daň 250 Kč / auto (min 1000 Kč)
Daň z nemovitosti od 350 Kč
Registrace k DPH a jiným daním 2000 - 5000 Kč / ks
Vyúčtování daně ze závislé činnosti od 500 Kč / ks
Mzdy
1 - 10 zaměstnanců 200 Kč / mzdu
11 - 25 zaměstnanců 150 Kč / mzdu
Dohoda o provedení práce 100 Kč / dohodu
Zastoupení ke mzdám 100 Kč / mzdu
Vstup / výstup zaměstnance 100 Kč
Do ceny mzdy se zahrnuje ELDP, zápočtové listy, personalistika a přehledy na státní organizace.
Ostatní služby
Konzultace účetní 500 Kč / hod
Zastupování na úřadech 500 - 1000 Kč / hod
Cestovní příkazy 50 Kč / ks
Správa datové schránky 250 Kč / měsíc
Manažerské podklady 500 - 1000 Kč / hod
E-mailový účet a sdílený prostor 100 Kč / měsíc
Vystavení FA pro klienty 50 Kč/ ks
Vedení účetnictví s kalkulací na zakázky +30% k ceně
Zpracování podkladů na CD 300 Kč / ks
Expresní zpracování dokladů +100% standardní částky

Částky jsou uvedeny bez DPH.