Čištění komínů

Co si představit pod pojmem čištění komínů?

 • Mechanické odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování
 • Čištění kouřovodů, hlavic a lapačů jisker
 • Výběr pevných částic
 • Odstranění kondenzátů z jímky

Nabízíme komplexní služby v oblasti kominických služeb

Čištění / údržba spalinových cest

Servisní kominické služby

 • Zprávy o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty dle Sb. zákonů č. 91/2010
 • Kolaudační zprávy
 • Pasportizace komínových průduchů
 • Čištění komínů, kouřovodů, kotlů na T.P. i v kotelnách
 • Montáž kouřovodů
 • Vložkování komínů
 • Odstraňování závad spalinových cest
 • Stavění vícevrstvých odkouření
 • Montáže odkouření pomocí horolezecké techniky
 • Technické poradenství
 • Kamerové zkoušky
 • Čištění komínů podle NV č. 91/2010 Sb.

  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupila v účinnost 1. ledna 2011. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále upravuje, kdo a kdy může provádět revize spalinových cest a za jakých podmínek.

  Proč provádět čištění komínů?

  • Neprovedením revize porušujete zákon
  • Bezpečí Vaší rodiny
  • Pokuty za výjezd hasičů
  • Škody na majetku Vašich sousedů
  • Škody na vlastním majetku

  Pozor: Pojišťovny nehradí vzniklou pojistnou událost, pokud nedoložíte písemné doklady o provedení roční kontroly a vyčištění komína podle NV č. 91/2010 Sb.

  Kdo je oprávněn k vystavení dokladu?

  Tyto doklady Vám vystaví oprávněná osoba, která čištění prováděla. Oprávněná osoba musí být vlastníkem živnostenského listu a vyučena v oboru kominictví.