Kontrola komínů

Co si představit pod pojmem roční kontrola komínu?

 • Posouzení celkového stavu spalinové cesty
 • Kontrola požární bezpečnosti
 • Přístup ke komínu a jeho vymetacím a kontrolním otvorům
 • Vydání Zprávy o provedení kontroly - čištění spalinové cesty

Nabízíme komplexní služby v oblasti kominických služeb

 • Čištění / údržba spalinových cest
 • Servisní kominické služby
 • Zprávy o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.
 • Kolaudační zprávy
 • Pasportizace komínových průduchů
 • Čištění komínů, kouřovodů, kotlů na T.P. i v kotelnách
 • Montáž kouřovodů
 • Vložkování komínů
 • Odstraňování závad spalinových cest
 • Stavění vícevrstvých odkouření
 • Montáže odkouření pomocí horolezecké techniky
 • Technické poradenství
 • Kamerové zkoušky

Čištění komínů podle vyhlášky 34/2016 Sb.

vyhlášky 34/2016 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupila v účinnost 1. ledna 2016. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále upravuje, kdo a kdy může provádět revize spalinových cest a za jakých podmínek.

Upozornění: roční kontrola komínu do 50kW je povinná pro většinu vlastníků nemovitostí, kteří produkují spaliny a to bez ohledu na to, které palivo spalují. Zprávu o provedení kontroly nelze vystavit bez vyčištění spalinové cesty.

Frekvence kontrol dle zákona

Trvale obývané budovy
Pevné palivo 1x ročně
Plynné palivo 1x ročně
Rekreačně obývané budovy
Pevné palivo 1x ročně
Plynné palivo 1x ročně

Co by měla zpráva o provedení kontroly obsahovat

 • Číslo zprávy
 • Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby
 • Vaše iniciály
 • Adresu kontrolovaného objektu
 • Popis komínu: stavební konstrukce, výška, průměr
 • Značka kotle/krbových kamen, výkon v kW
 • Kouřovod: průměr, délka
 • Menší závady odstraněné na místě
 • Závažnější závady, které by měly být odstraněny do příští kontroly

Kdo je oprávněn k vystavení dokladu?

Tyto doklady Vám vystaví oprávněná osoba, která čištění prováděla. Oprávněná osoba musí být vlastníkem živnostenského listu a vyučena v oboru kominictví.

Můžete očekávat, že ...

 • potkáte zdvořilého a vysoce kvalifikovaného kominíka
 • vynaložíme veškeré úsilí, aby u Vás byl náš kominík včas a je-li v Praze provoz, který kominíka zpomaluje, vynaloží veškeré úsilí aby vás informoval s jakým zpožděním dorazí
 • pracoviště opustí tak čisté, jak ho našel
 • nabídneme Vám konkurenceschopné ceny
 • nabídneme Vám nejvyšší úroveň služeb