Ceník kominických služeb

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH. Tyto ceny jsou konečné.

Vložkování komínu pro atmosférické spotřebiče paliv

Ceny AK komínových vložek H 400 ČSN 17240 EN 1443 pro plynná paliva
PRŮMĚR Cena za 1m
110 mm 820 Kč
120 mm 850 Kč
130 mm 880 Kč
140 mm 950 Kč
150 mm 1020 Kč
Další průměry dle dohody
Ceny AK komínových vložek H 400 ČSN 17348 EN 1443 pro tuhá paliva
PRŮMĚR Cena za 1m
150 mm 1350 Kč
160 mm 1430 Kč
170 mm 1480 Kč
180 mm 1600 Kč
200 mm 1800 Kč
Další průměry dle dohody
  • Ke každé vložce je nutné připočítat cenu za T kus (cena je shodná s cenou 1m komínové vložky) a kotevní sponu 350,- Kč
  • Ceny kouřovodů po dohodě dle zvoleného materiálu
  • Na veškeré používané výrobky je vydáno prohlášení o shodě

Pravidelné kontroly a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

10 a více komínových průchodů
Pravidelná kontrola za jeden kom. průduch 250 Kč
Pravidelná kontrola dalšího kom. průduchu v jedné bytové jednotce 100 Kč
Čištění za jeden průduch 150 Kč
Doprava (pokud nebude domluveno jinak) 300 Kč
Dodatečná návštěva (pokud nebude domluveno jinak) 500 Kč
Výběr pevných částic od tuhých a kapalných paliv za jeden kom. průduch 50 Kč
Prohlídka kouřovodu endoskopem 250 Kč
Odvrtání revizního otvoru 25 Kč
AL záslepka revizního otvoru 10 Kč
Prohlídka kouřové cesty kamerou 1400 Kč
Jednotlivé vystavení daňového dokladu za jeden průduch 50 Kč
1 až 9 komínových průchodů
Pravidelná kontrola za jeden kom. průduch 350 Kč
Pravidelná kontrola dalšího kom. průduchu v jedné bytové jednotce 100 Kč
Čištění za jeden průduch 150 Kč
Doprava (pokud nebude domluveno jinak) 300 Kč
Dodatečná návštěva (pokud nebude domluveno jinak) 500 Kč
Výběr pevných částic od tuhých a kapalných paliv za jeden kom. průduch 50 Kč
Prohlídka kouřovodu endoskopem 250 Kč
Odvrtání revizního otvoru 25 Kč
AL záslepka revizního otvoru 10 Kč
Prohlídka kouřové cesty kamerou 1400 Kč
Jednotlivé vystavení daňového dokladu za jeden průduch 50 Kč
Pasportizace komínových průduchů pro bytový dům
Pasportizace komínových průduchů, zpracování zprávy 2 000 Kč
Prohlídka jedné bytové jednotky 50 Kč

Ceny jsou bez rozlišení druhu paliv a pro průduchy do 200 mm.